3 MAANDEN PROGRAMMA ADVISEREN MET IMPACT (1-OP-1 PERSOONLIJK)

WAT HOUDT HET IN?

 • Speciaal voor professionals (beleid-, project- en programmamanagers) bij de overheid.
 • Haal meer en betere resultaten met jouw werk (we gaan voor topresultaten).
 • Claim en vergroot je expertrol, voel je zelfverzekerd op jouw vakgebied en in jouw organisatie.
 • Jouw projecten hoog op de prioriteitenlijst van je collega’s en bestuurders.

SPECIAAL VOOR OVERHEIDSPROFESSIONALS DIE PRACHTIGE RESULTATEN WILLEN BEREIKEN, VOOR DE SAMENLEVING EN VOOR ZICHZELF

Adviseren met Impact helpt je om in actie te komen en snel je doelen te realiseren. Je krijgt training en mentoring, gecombineerd met online video’s en pdf’s. Bespaar jezelf frustraties door vastlopende projecten en uitblijvende resultaten. Het is tijd om dat achter je te laten. 

In dit programma léér je niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden, maar je gaat ze ook echt met succes toepassen. Dit is de succesformule van dit programma. Het kost je weinig tijd, want het “huiswerk” is gewoon je werk. Je doet je gewone werk net een beetje anders.

Daardoor:

 • Halen je projecten de eindstreep wél.
 • Haal je uitstekende resultaten voor jouw team (en leidinggevende en bestuurder).
 • Lever je grote waarde aan de samenleving.
 • Weten je collega’s wat je doet en helpen ze je.
 • Komen jouw voorstellen moeiteloos door de besluitvormingsprocedures heen.
 • Groeit je zelfvertrouwen.
 • Heb je plezier in je werk en haal je er voldoening uit.

 

IN HET PROGRAMMA ZITTEN DE VOLGENDE ONDERDELEN

EEN LIVE 1-OP-1 BIJEENKOMST VAN EEN HELE DAG (ONLINE OF OP LOCATIE)

Op deze exclusieve dag:
– werken we aan jouw visie (op basis van ons unieke sjabloon)
– maken we jouw impactplan, anderen meekrijgen met zichtbaarheid; dit is “de zaklantaarn en vuurtoren-methode”
– maken we jouw impactplan –> hoe krijg je “ja’s”

Met zichtbaarheid zorg je ervoor dat anderen je kennen en vertrouwen in je krijgen. Maar je wil ook keiharde besluiten van deze personen. Verkoopvaardigheden zijn hiervoor de oplossing. Niet de pusherige vaardigheden, maar zachte, gericht op win-win voor alle partijen.

ONLINE LESSEN

De online lessen krijg je toegestuurd in de loop van de 3 maanden.

De lessen zijn in de vorm van video’s, pdf’s, mp3’s en een werkboek per les. Je kunt de lessen volgen op het tijdstip en de locatie die jou het beste uitkomt. Het enige dat je nodig hebt is een computer met internetverbinding.

Na afloop hou je de lessen gewoon, zodat je ze altijd kunt bestuderen als dat weer nodig is (bijvoorbeeld als je nieuwe opdrachten en projecten krijgt).

De lessen gaan over:

  1. Wat is er mogelijk voor jou (voorbereidende opdracht voor de live-dag)
   (De I van Idee/Intentie. Geef richting)
  2. De kracht van gedachten
   (De M van Mindset. Wat doen gedachten en hoe kun je ze in de goede richting sturen)
  3. Maak jouw plan
   (De P van Puzzel en Plan)
  4. Hoe je collega’s en bestuurders meekrijgt (de zaklantaarn en vuurtoren methode)
   (De A van Anderen Meekrijgen)
  5. Hoe je onoverwinnelijk wordt
   (De C van Creëren en de T van Toewijding)
  6.  Inspiratie-video’s (les 6 t/m 12)
   In de weken dat je geen les ontvangt, ontvang je een korte video (5 à 10 minuten) met daarin 1 gouden advies, waar je eenvoudig mee kunt experimenteren.
   Op deze manier kom je iedere week een (soms kleine) stap verder. Dat is goed voor jouw groei en zelfvertrouwen.

DRIE-WEKELIJKSE ONLINE SESSIE MET ESTER (1-OP-1 a 45 MINUTEN)

Deze sessies zijn bedoeld om te kunnen sparren en daarna makkelijk te kunnen implementeren. Je oefent met de nieuwe vaardigheden en dat roept vragen op. Ester beantwoordt deze vragen. Zo leer je snel en praktisch en precies wat je op dat moment nodig hebt.

WEKELIJKSE VOORTGANGSRAPPORTAGE

Resultaten bereik je makkelijker door iedere week je voortgang te rapporteren. Door dit wekelijkse contactmoment (per mail) blijf je goed op koers. Je krijgt uiteraard iedere week ook een reactie.

INVESTERING

De investering voor dit programma van 3 maanden is € 2.495,- excl. BTW.
De factuur hiervoor wordt verzonden na akkoord en voor aanvang van het programma.
Neem bij interesse contact op met mij, Ester Oude Nijhuis, via team@caseon.nl, dan plannen we een telefoongesprek in.

WAT ZEGGEN EERDERE DEELNEMERS OVER DE SUCCESVOLLE AMBTENAAR

Gerwin van Dijk, senior medewerker Financieel Beleid en Strategisch Personeelsbeleid Provincie Friesland

“Ik werk heel graag voor de provincie en krijg daar volop kansen. Maar ik voelde dat mijn manier van werken begon te wringen. Mijn dagen waren te vol, ik had moeite met de houding van sommige anderen. En ik merkte dat dit mij ging tegenhouden in mijn groei. Ik kreeg namelijk een kans om met een heel uitdagend project te gaan leiden: strategisch personeelsmanagement. Maar was het niet een te grote uitdaging voor mij om dit aan te gaan? Eerdere pogingen die door anderen waren gedaan, waren niet goed afgelopen. De belangen zijn zo groot en verschillend en ik zag dat ik me echt zou moeten ontwikkelen om dit project goed te kunnen trekken.

Ik heb gezocht naar verschillende trainingen. Ik had wel wat twijfels, er is zoveel aanbod en zou een groot trainingsbureau niet meer kunnen bieden? Maar wat me in het traject van Ester zo aantrok was de combinatie van training & persoonlijke coaching. Hierdoor wist ik zeker dat het traject precies zou aansluiten bij mijn persoonlijke wensen. We hadden een klik en ik besloot het erop te wagen.

Als ik ergens voor ga, dan ga ik ook helemaal. Het programma van Ester heeft me heel veel gebracht. Ester heeft me steeds geholpen terug te gaan naar de kern. Wat is er echt nodig. Het helpt enorm dat Ester zelf ambtenaar is geweest en daardoor begrijpt in welke omgeving ik werk. De adviezen van Ester waren zo waardevol. Ik werk nu vol vertrouwen aan het project en heb veel meer plezier in mijn werk. Dat werkt ook door in mijn privéleven, waar ik me energieker voel. Ik ben echt blij dat ik voor het programma gekozen heb!” 

Ramon Kleinhesselink, gemeente Arnhem

“Ik heb nu echt weer plezier in mijn werk. Na bijna vijf jaar te hebben gewerkt als adviseur onderwijshuisvesting bij de gemeente Arnhem voelde ik dat ik het anders wilde. Ik liep vast in de stroperigheid van de organisatie, maar had vooral behoefte aan betere werkrelaties. Ik wist dat daar de sleutel zou liggen tot meer werkplezier en betere resultaten voor mijn gemeente.

Ik twijfelde of het wel het goede moment was om in het programma van De Succesvolle Ambtenaar te stappen. Ik begon net aan een nieuwe baan binnen de gemeente en wist nog niet welke doelen ik daarmee wilde bereiken en of ik mijn dossier wel groot wilde maken, zoals Ester dat noemde. Als “vuurtoren” de aandacht naar me toetrekken, wilde ik dat wel? Zou dit de beste manier zijn om het aan te pakken. De gesprekken met Ester en deelname aan een 1-daagse training trokken mij over de streep. Ik besloot de sprong te wagen.

Nu ben ik daar heel blij mee. Het programma heeft me zeer geholpen om met geloofwaardigheid echte impact te hebben op mijn leidinggevende, collega’s en externe partijen. Ik twijfel veel minder en heb veel meer zelfvertrouwen. Ik merk dat ik echt zelf de regie heb over mijn dossier en ik ben veel sterker in mijn adviesrol. Ik ben ontspannen geworden, wat ik vooraf vaak niet was, en mijn eigen verhaal is heel helder geworden. De samenwerking met mijn directe collega’s verloopt nu heel goed, we krijgen heel snel dingen voor elkaar en dat valt ook anderen op.

Het is heel prettig dat het programma langer duurt en ervoor zorgt dat ik de tijd kon nemen voor deze verandering. Het ging namelijk niet vanzelf en af en toe moest Ester me echt even door mijn twijfels m.b.t. mijn werk heen helpen. Ik ben Ester dankbaar en heb er weer helemaal zin in om mij in te zetten voor de samenleving. Ik voel me ontspannen, vrolijk en positief.”  

Christian Schouten, blockchain expert Ministerie van Financiën 

“Eindelijk de methode gevonden om klinkende resultaten te bereiken en door te zetten wanneer het lastig wordt. Mijn werk is heel innovatief en ik werk graag met de nieuwe ICT mogelijkheden die de huidige tijd ons biedt. De kansen voor de overheid zijn enorm, maar ik merkte ook hoe lastig het is om daadwerkelijk resultaten te boeken binnen een stroperige omgeving (die de Rijksoverheid natuurlijk is). Wat me altijd prima afging was om anderen enthousiast te krijgen voor mijn projecten, maar daarna werd het lastig. Ik heb met zoveel belangen te maken, resultaten boek ik nooit vanzelf. Mijn natuurlijke reactie is om dan naar een volgende uitdaging te zoeken en die aan te gaan. Ik merkte dat dit me ging tegenstaan. Ik wilde nu ook graag de volgende stap zetten, zodat mijn goede ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd worden en de overheid de vruchten gaat plukken van de nieuwe technische mogelijkheden.

Ik wist dat het moeilijk zou worden om voldoende draagvlak te krijgen aan de top en om ook bij andere overheidsorganisaties eigenaarschap en enthousiasme te kweken voor mijn project. Ik heb daarom besloten om in het 6-maanden programma van de Succesvolle Ambtenaar van Ester te stappen.

En daar ben ik heel blij mee. Ester heeft me geholpen om goede relaties op te bouwen en me te focussen op wat echt belangrijk is. Ik doe nu minder en het wonderlijke is: hoe rustiger ik me opstel, hoe meer er lukt. Ik hoef lang niet meer alles zelf te doen en heb veel vertrouwen in de anderen die nu belangrijke deeltaken uitvoeren. Ik heb de regie op mijn dossiers en voel veel innerlijke rust. Dit helpt me natuurlijk ook in mijn privéleven, dat met 3 kleine kinderen ook heel druk is.” 

Angelique Migliardi, programmamanager gemeente Rotterdam

Toen ik Ester sprak zag ik het eerlijk gezegd eigenlijk niet meer zitten met mijn werk. De stroperigheid, de traagheid, het uitblijven van resultaten en besluiten, het stond me zo tegen. Ik was enorm aan het twijfelen, wilde ik wel bij de overheid blijven werken, of wilde ik vertrekken?

Maar mijn keuze voor de overheid was jaren geleden heel bewust geweest. Ik besloot het nog één kans te geven en vroeg Ester om me te helpen meer resultaten te bereiken en weer “gewoon” met plezier te werken. Ik begon net met een nieuwe functie en vroeg me af of dat wel handig was. Zou het wel mogelijk zijn meteen te kiezen voor leiderschap in de nieuwe functie?

En nu denk ik, ik ben zo blij dat ik het geen seconde langer heb uitgesteld! Ester heeft me geholpen om pijnpunten snel op te lossen en in de kiem te smoren. Ik ben niet meer overgeleverd aan de waan van de dag, maar heb zelf de regie en werk naar grotere doelen toe. Ik heb het werk onder controle en ik toon zoveel meer lef. De handvatten van Ester hielpen me om echt aan de slag te gaan. Nu voel ik zoveel meer rust en werkplezier. Mijn richting is duidelijk en ik wil echt doorgaan. Ik heb laatst zelfs volmondig nee gezegd tegen een baan buiten de gemeente. Zo’n goed gevoel!” 

OVER ESTER OUDE NIJHUIS

In de 16 jaar die ik voor de overheid (rijk en gemeente) heb gewerkt viel me het volgende op: mijn collega’s waren ontzettend bevlogen en wilden graag goede dingen bereiken in de samenleving.

Verbinding met de buitenwereld is belangrijk, maar ook de interne organisatie. Daar worden de keuzes gemaakt, over hoe tijd en geld wordt besteed. Gaan we door met een project of juist niet en op welke manier. En wie gaat dit doen onder welke voorwaarden. Maar ook de juiste verbindingen tussen collega’s die elkaar aanvullen zijn goud waard en onmisbaar in een goedlopende, resultaatgerichte organisatie.

Om resultaten te bereiken is het belangrijk dat je externen en collega’s meekrijgt én dat je je tijd besteedt aan de juiste dingen. Ik ben heel veel gaan lezen en leren over invloed, projectmanagement etc.. En ook heb ik hierover met veel collega’s overal uit de organisatie gesproken. En dat hielp. In mijn laatste jaren als ambtenaar haalde ik heel goede resultaten. Mijn wethouder, ambtelijk opdrachtgever en ook mijn leidinggevende waren heel erg tevreden. Ik kon een team om mij heen vormen en kreeg makkelijk steun voor mijn voorstellen.

Toen ik ondernemer werd heb ik vrij snel besloten te gaan investeren in mijn marketing- en sales vaardigheden. Ik had altijd al het idee dat deze vaardigheden nodig zouden zijn om alle beleidsonderwerpen van de overheid tot grote hoogte te brengen.

En toen vielen de kwartjes. Ineens begreep ik dat mijn successen in mijn laatste jaren als ambtenaar geen toeval waren. Ze waren het gevolg van mijn acties die pasten binnen de marketing- en sales principes. Maar er was nog veel meer mogelijk geweest als ik deze principes structureler had toegepast. Had ik dit maar geweten als ambtenaar…

En dat is de reden dat ik het programma De Succesvolle Ambtenaar heb ontwikkeld.

Ik gun mijn klanten:

   • Succesvolle projecten en beleid: blije inwoners.
   • Intern draagvlak, waardoor tijd en geld bespaard wordt.
   • Een prima carrière binnen de overheid en fijne samenwerking met collega’s.
   • Tijdwinst, geen eindeloze werkdagen, waardoor er voldoende tijd en energie overblijft voor je gezin, je hobby’s etc.

Op een stralende overheid!

Contactgegevens

De Succesvolle Ambtenaar

Ester Oude Nijhuis

Ester@Caseon.nl

06 275 00 399