FOCUS MET VOLDOENING -> PROFESSIONELE EFFECTIVITEIT

De samenleving verandert in een razend tempo.

Ga voor de grap eens 20 jaar terug in de tijd en zie voor je hoe er toen gewerkt werd op kantoor. De werkelijkheid van toen is niet meer te herkennen. Ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT (internet, smartphones, social media) hebben de wereld voorgoed veranderd.

“Oude” structuren en manieren van werken passen niet meer.

Overheden kiezen steeds meer voor Opgavegestuurd werken, een platte organisatie en zoveel mogelijk eigenaarschap bij professionals. Dat is goed.

Deze andere structuur en aansturing vraagt om andere vaardigheden van de professional. Zeker als het gaat om het besteden van tijd, het adviseren en het meekrijgen van anderen.

Door de enorme toename van informatie(-stromen), iets wat letterlijk dag en nacht doorgaat, krijgen veel medewerkers klachten. Ze voelen zich overbelast (een hoge werkdruk), maar ze balen ook van de stroperigheid en vinden dat de resultaten tegenvallen en/of te langzaam bereikt worden.

Het is tijd voor handvatten en nieuwe kennis en vaardigheden om dit om te buigen.

Focus met voldoening, professionele effectiviteit

Professionele effectiviteit zorgt ervoor dat medewerkers met meer zelfvertrouwen en voldoening hun werk doen. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun tijdbesteding, pakken daarin de regie.

Het vergroten van het zelfvertrouwen en het maken van slimme keuzes zorgen ervoor dat de medewerkers sterk staan en blijven staan, en kunnen opkomen voor zichzelf en voor hun dossiers, ongeacht wat er gebeurt.

Het programma dat De Succesvolle Ambtenaar hiervoor aanbiedt is Focus met Voldoening.

Goede keuzes maken (wat doe je wel, wat doe je niet), focus en flow zorgen voor een boost in productiviteit, maar zeker ook in werkplezier en voldoening. Medewerkers ervaren dat ze zelf de leiding kunnen nemen in hun agenda & ze weten hoe ze dit kunnen doen op een prettige manier in relatie met anderen. (Simpelweg nee zeggen is geen oplossing, het zet relaties en werkplezier op het spel).

Het programma Focus met Voldoening levert nieuwe kennis en vaardigheden op, maar ook een andere houding (mindset). De nadruk ligt op implementatie en het opbouwen van slimme gewoontes. Leren door te doen en te herhalen. (Dit is precies waar het in de meeste trainingen mis gaat.)

 

AANPAK

FOCUS MET VOLDOENING BESTAAT UIT 3 ONDERDELEN:

2 dagen training (4 dagdelen)

Dag 1
Professionele effectiviteit, waar sta ik nu? En wat is het? (Basistechnieken).
Vaardigheden die direct helpen om de eigen effectiviteit te vergroten: Cirkel van Invloed en Betrokkenheid, Eisenhower kwadrant, Paretoprincipe, Focus & Flow en Pomodoro (deze kennis levert dírect succes op, dat is goed voor de rest van het leerproces).

Informatie, uitleg en oefenen: slimme dagelijkse en wekelijkse gewoontes, werken met een (Focus-)planner.

Dag 2
Langere termijn -> nóg beter kiezen met heldere doelen (doelen stellen en bereiken met een goede, slimme planning).

Houding (mindset) en afstemmen met anderen.
Welke houding helpt mij om effectief te zijn en te blijven?
Hoe deel ik mijn keuzes en plannen met anderen?
Hoe ben ik effectief in groepen en besluiten van groepen?

3 maanden wekelijkse accountability

Rapporteren, uitwisselen ervaringen in de groep (online), te beginnen na de eerste bijeenkomst.

Succes bereik je door kleine dagelijkse gewoontes, veel meer dan door grote brokken actie (vergelijk tanden poetsen). Voor professionele effectiviteit is dit absoluut ook zo. Slimme dagelijkse gewoontes zijn gericht op dagelijks goede keuzes maken en zorgen voor een goede energiebalans.

Als je 3 maanden een nieuwe gewoonte toepast dan is die “ingesleten” en kost het geen moeite meer. Dit onderdeel zorgt ervoor dat er echt geïmplementeerd wordt.

Door de wekelijkse rapportage worden de eigen valkuilen duidelijk zichtbaar. Samen zorgen we ervoor dat deze valkuil tot het verleden gaat behoren. (Daar is tijd voor nodig. Een keer in een oude valkuil stappen is leerzamer dan wanneer alles meteen goed gaat.)

Een wekelijkse inspiratievideo aan het begin van de week (12 keer).

Alle deelnemers ontvangen een Focus Planner.

Plannen en reflecteren op dagelijkse en wekelijkse basis wordt zo makkelijk en leuk.

PRAKTISCH

In totaal duurt het traject 3 maanden (de tijd die nodig is om nieuwe gewoontes aan te leren).

Het aantal deelnemers is maximaal 12.

De tijdsinvestering voor de deelnemers is 2 dagen training en ongeveer 1 uur per week gedurende het traject. Uiteraard levert het traject netto juist tijd op (tijdens de eerste trainingsdag wordt met iedereen afgesproken hoe ze minimaal 2 uur per week tijd kunnen besparen).

Tussen de trainingsdagen zitten ongeveer 6 weken.

De fysieke trainingslocatie wordt door de opdrachtgever verzorgd.

 

INVESTERING

De investering per leergang (max 12 personen) is:

Omschrijving Aantal en prijs Totaal
Dagdeel live training + voorbereiding (2 keer)

€ 997,- + € 497,- excl. BTW

(2 keer)

€ 2.988,- excl. BTW
Wekelijkse accountability, rapportage, begeleiding

€ 497,- per maand

3 maanden

€ 1.491,- excl. BTW
Wekelijkse inspiratievideo

€ 497,- per maand

3 maanden

€ 1.491,- excl. BTW
1 Focus Planner per deelnemer € 35,- per stuk € 420,-
Totaal   € 6.390,- excl. BTW

OVER DE TRAINER

De leergang wordt verzorgd door Ester Oude Nijhuis van De Succesvolle Ambtenaar.

Na haar studie Bestuurskunde (Universiteit Twente) heeft Ester 16 jaar voor de overheid gewerkt (rijk en gemeente). Van beleidscoördinator (intern gericht) tot programmamanager duurzaamheid. Na deze 16 jaar werd ze ondernemer.

Ze heeft veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in het leren ondernemen. Zo kwam ze tot de ontdekking dat succesvolle ondernemersprincipes heel interessant zijn voor ambitieuze professionals bij de overheid. Ze zorgen voor meer plezier en betere resultaten.

Deze ontdekking stond aan de wieg van De Succesvolle Ambtenaar (een bureau van Ester met 2 anderen). De Succesvolle Ambtenaar gaat over Focus met Voldoening, Adviseren met Impact, Anderen Meekrijgen & Goede Besluiten organiseren.

De Succesvolle Ambtenaar heeft overheidsklanten door het hele land. Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid.

Persoonlijk is Ester ook politiek actief voor de PvdA bij de provincie Noord-Holland.

“Ik adem overheid” is wat ze hier zelf over zegt.

MEER INFORMATIE

Vindt u dit een interessant programma en wilt u weten of het voor uw organisatie interessant én relevant zou kunnen zijn?

We vertellen u er graag meer over.

Stuur een mail naar team@caseon.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Op een stralende overheid!

 

Ester, Jolanda en Greta